Menu główne

btt klient sieciowy

Tworzymy innowacyjne rozwiązania prawne dla największych banków i korporacji

btt male przedsiebiorstwa

Pomagamy wdrażać skuteczne standardy również dla mniejszych przedsiębiorców i producentów

btt klien indywidualny

Wspieramy rozwój i działalność naszych klientów w szerokim zakresie relacji prawnych

W dniu 8 lipca 2016 r. ogłoszono Ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Ustawa reguluje m. in. status, zadania i organy Funduszu, system gwarantowania depozytów, systemy wyliczania oraz kontroli prawidłowości danych, wypłaty środków gwarantowanych, przym...
W dniu 8 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt I CSK 570/15 uchylił niekorzystny dla banków wyrok z serii tzw. „sporów opcyjnych" wskazując w ustnych motywach rozstrzygnięcia, iż bez ustalenia istoty transakcji i jaj konstrukcji nie sposób rozstrzygać kwestii jej ekwiwalentności, i to w kontekście sprzeczności z zasadami współżycia...

NEWSLETTER

Akceptuję politykę strony

Merski Radcy Prawni i Adwokaci, ul. Grobla 21, 61-858 Poznań, tel./fax (+48) 61 855 39 50, (+48) 61 853 32 44, office@merski.pl