Menu główne

btt klient sieciowy

Tworzymy innowacyjne rozwiązania prawne dla największych banków i korporacji

btt male przedsiebiorstwa

Pomagamy wdrażać skuteczne standardy również dla mniejszych przedsiębiorców i producentów

btt klien indywidualny

Wspieramy rozwój i działalność naszych klientów w szerokim zakresie relacji prawnych

W dniu 3 sierpnia 2016 r. na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowano komunikat dotyczący możliwości nałożenia kar za naruszenie przepisów Rozporządzenia MAR. KNF zwróciła uwagę m. in. na rozszerzenie zakresu czynów sankcjonowanych za sprawą wejścia w życie przepisów rozporządzenia MAR i dyrektywy MAD II. KNF wskazała r...
W dniu 4 sierpnia 2016 r. na stronach internetowych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) opublikowano poprawioną wersję Wykonawczych Standardów Technicznych (ITS) w sprawie benchmarkowania podejścia wewnętrznego. Poprawione ITS posłużą właściwym organom w dokonywanej przez nie ocenie podejścia wewnętrznego w zakresie ryzyka kredytowego i ry...

NEWSLETTER

Akceptuję politykę strony

Merski Radcy Prawni i Adwokaci, ul. Grobla 21, 61-858 Poznań, tel./fax (+48) 61 855 39 50, (+48) 61 853 32 44, office@merski.pl